Property Insight > Featured Articles > Mati tinggal harta, bagaimana hendak uruskannya?

Mati tinggal harta, bagaimana hendak uruskannya?

Kita mengumpul harta dan kekayaan semasa hidup dan meninggalkan semuanya sebaik saja ajal menjemput. Kebiasaannya, harta yang ditinggalkan itu akan diwarisi oleh pewaris yang berhak.

Bagaimanapun, tidak ramai yang faham dengan proses pemindahan harta daripada si mati kepada warisnya. Jika si mati sempat membuat wasiat, mereka berhak melantik individu yang dipercayai termasuklah penerimanya untuk menguruskan hal berkaitan harta yang ditinggalkan.

Proses berkenaan, yang dikenali sebagai pemindahan berkaitan wasiat berbeza dengan pemindahan hartanah biasa. Kelancaran transaksi ini bergantung kepada ketersediaan wasiat yang ditinggalkan si mati.

Dengan adanya wasiat, seseorang itu boleh menamakan penerima sebagai pewaris untuk hartanya.

Bagaimanapun, tanpa wasiat, harta berkenaan akan dibahagikan mengikut Seksyen 6 Akta Pembahagian 1958 kepada pewarisnya, bukan kepada penerima pilihannya.

Urusniaga tidak boleh alih (tanah, rumah) tanpa wasiat memerlukan proses dua langkah. Pertama, harta itu akan terletak pada pelaksana/pentadbir dengan cara pemindahan. Apabila penerima manfaat kepada harta tertentu dipastikan, wasi atau pentadbir akan memindahkan harta itu kepada penerima masing-masing. Perbezaannya terletak pada dokumen yang diperlukan.

Sekiranya terdapat wasi yang sah untuk pemindahan tersebut, pelaksana tidak memerlukan Arahan Jualan Pesanan untuk pemindahan tetapi jika tidak ada wasiat, maka pentadbir perlu mendapatkan Arahan Jualan daripada mahkamah untuk memastikan penerima yang terlibat dalam  pemindahan.

Arahan Jualan itu juga diperlukan untuk menentukan pembeli apabila penerima manfaat melucutkan hak mereka ke atas suatu harta tertentu dan menyatakan hasrat untuk menjualnya kepada pihak ketiga.

Kebimbangan besar yang terlibat dalam jenis urusniaga ini adalah duti setem dan Cukai Keuntungan Harta Tanah (RPGT) yang akan dibayar atas transaksi.

Kos duti setem RM10 jika pemindahan dibuat kepada benefisiari yang dinamakan, tanpa mengira sama ada hartanah itu dimasukkan dalam wasiat ataupun tidak.

Walau bagaimanapun, ini tidak berlaku sekiranya harta itu dipindahkan kepada pihak ketiga. Duti setem penuh ad valorem akan dikenakan ke atas pembeli dalam hal ini.

RPGT diperkenalkan melalui Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976. Ia telah digantung buat sementara waktu pada 2008-2009 dan diperkenalkan semula pada tahun 2010.

Ia hanya terpakai apabila harta si mati diserahkan kepada pembeli dan bukannya penama yang dimaksudkan.

Share it:

Image here

If you have any suggestions on this article, please send to editor@propertyinsight.com.my.

Comments

comments